CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

- Trường hợp xe khách hàng cần thuê đến lịch bảo dưỡng, hoặc vì lý do nào đó làm ảnh hưởng đến quý khách không thể nhận xe đúng ngày yêu cầu CTY TNHH TM DV DL NGUYỄN DUY TRAVEL sẽ thông báo cho quý khách biết trước và đổi xe khác có giá trị tương đương với xe quý khách đã đặt.

- Trường hợp xe quý khách đang trong quá trình di chuyển và trong bán kính dưới 50km tính từ CTY TNHH TM DV DL NGUYỄN DUY TRAVEL mà gặp sử cố, đội hỗ trợ nhanh của chúng tôi sẽ lập tức điều xe khác đến và đổi xe cho khách để đảm bảo hành trình.